Miért fontos szereplője a hazai képzési piacnak az FVSZ?

Az FVSZ (Felnőttképzők Szövetsége) 1991-ben alakult, és célja, hogy Magyarországon a felnőttképzési szolgáltatók érdekvédelmi szervezeteként biztosítsa a szakma jövőjét, illetve a képzések magas színvonalát. Kiemelt céljuk ugyanis a felnőttképzés és a felnőttképző szolgáltatók szakmai színvonalának emelése, e mellett küldetésüknek tekintik a felnőttképzési piac hatékony működésének biztosítását és a felnőttképzési szakma megfelelő képviseletét is.

Az FVSZ tagjai között egyaránt megtalálhatóak oktatási intézmények, felnőttképző szolgáltatók, valamint szakképzési centrumok, ipari parkok és klaszterek is. Az FVSZ szakmai szervezetként képviseli a tagok érdekeit és szolgáltatásait, illetve tevékenyen részt vesz a felnőttképzési rendszer fejlesztésében és a kapcsolódó jogszabályok kidolgozásában.

Az FVSZ kiemelt feladatának tekinti a felnőttképzés szakmai színvonalának emelését és a minőségi szolgáltatások biztosítását, hogy a fejlődni vágyók számára jó minőségű képzések álljanak rendelkezésre. E mellett az FVSZ az új szereplők piacra jutását is támogatja, valamint a szakképzés területén érdekelt vállalkozások közötti szakmai tapasztalatcserét is elősegíti.